Økologisk jordbruk og bærekraft tema på møte i Nasjonal ressursgruppe for økologisk jordbruk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

22. november var det møte i Nasjonal ressursgruppe for økologisk jordbruk. På møtet deltok representanter fra hele verdikjeden for økologisk jordbruk, forvaltning, forskningsmiljøer og organisasjoner. Første del av møtet ble ledet av andre nestleder i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit, og andre del av møtet ble ledet av landbruks- og matminister Sandra Borch.

Interessante innledere fra hele Norden om økologisk jordbruk og bærekraft

Temaer for møtet var hvilken rolle økologisk jordbruk har i bærekraftsarbeidet og hvordan vi kan løfte fram verdiene i økologisk jordbruk. Anne Kristin Løes i NORSØK hadde en innledning om økologisk landbruks rolle i bærekraftsarbeidet, og Keld Herstad i Arla snakket om økologiens funksjon hos Arla, mens Johanne Anderson i MTK, Finlands organisasjon for landbruksprodusenter og skogeiere, holdt et innlegg om hvilken rolle bærekraftsarbeidet spiller i det økologiske jordbruket i Finland.

Vektlegging av alle tre dimensjonene av bærekraft

Landbruks- og matminister Sandra Borch holdt et innlegg, der både resultater fra årets jordbruksoppgjør og arbeidet med bærekraft var sentrale temaer. – Jeg er opptatt av at alle de tre dimensjonene av bærekraft blir ivaretatt: Miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft, sa landbruks- og matminister Sandra Borch. – Alle disse dimensjonene henger tett sammen, og det er viktig å vektlegge arbeid med alle tre i bærekraftsarbeidet.   

Landbruks- og matminister Sandra Borch.
Landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

Dialog blant medlemmene i ressursgruppa

En viktig del av møtene i Nasjonal ressurgruppe for økologisk jordbruk er muligheten til dialog mellom medlemmene. Det var en god utveksling av synspunkter om hvordan man kan kommunisere verdien av økologisk mat utad- både til forbrukere og andre i befolkningen. Flere mente man i større grad må fremheve de positive sidene ved økologisk jordbruk, og da særlig miljøverdiene ved økologisk jordbruk, som ikke alle kjenner like godt til. Det er også ulikt hva man bør kommunisere til ulike grupper i befolkningen.

Medlemmer i Nasjonal ressursgruppe for økologisk jordbruk

Medlemmene i Nasjonal ressursgruppe for økologisk jordbruk er BAMA, Biologisk-dynamisk Forening, Bondens marked, Coop Norge, Debio, DebioInfo, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen SA, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, Naturbruksskolenes forening, NIBIO, Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag, Norgesgruppen, Norgesmøllene, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norsk senter for økologisk landbruk, Nortura, Statsforvalteren, Stiftelsen Norsk Mat, Rema 1000, Rørosmeieriet, Tine og Økologisk Norge.