Forsiden

Økt tilskudd for å fremme en ærlig idrett og bekjempe doping

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stiftelsen Antidoping Norge er i statsråd i dag tildelt 40,5 millioner kroner. Dette er en økning på 1,5 millioner kroner fra 2021.

– Med økningen i tilskuddet for 2022 ønsker vi spesielt å legge til rette for at Antidoping Norge kan opprettholde sin posisjon blant de fremste antidopingorganisasjonene i verden. Størrelsen på tilskuddet uttrykker vår tydelige prioritering av antidopingarbeidet innenfor idretten. Tilskuddet bidrar til at Antidoping Norge, gjennom sin virksomhet, kan bekjempe doping og fremme en ærlig og dopingfri idrett, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Jeg vet at Antidoping Norge har en kraftfull stemme på den internasjonale antidopingarenaen, og bidrar til å gjøre en forskjell både nasjonalt og internasjonalt gjennom sitt betydelige antidopingarbeid, avslutter kultur- og likestillingsministeren.