Oppdrag om å utrede bestandsmål for ulv og brunbjørn

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å gjennomføre en faglig utredning av reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og brunbjørn.

Bakgrunnen for oppdraget er Hurdalsplattformens punkt om rovvilt, som blant annet sier at regjeringen vil utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og brunbjørn, med mål å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn. Det går også fram av Hurdalsplattformen at regjeringen ønsker å fjerne intervallmål.

- Denne utredningen vil danne et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å vurdere om bestandsmålene for ulv og brunbjørn skal reduseres, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Aleksander Øren Heen (Sp).

Dagens bestandsmål og status

Det nasjonale bestandsmålet for brunbjørn er i dag på 13 årlige ungekull. Det er beregnet at det var 9,5 ungekull av brunbjørn i Norge i 2022.

Det nasjonale bestandsmålet for ulv er et intervallmål på 4-6 ungekull, hvorav 3 ungekull skal være i revir som i sin helhet ligger i Norge. Ungekull i revir som bruker areal på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige, i såkalte grenserevir, skal telles med i bestandsmålet med en faktor på 0,5. Det ble registret ungekull i 4 helnorske revir og 8 grenserevir i 2021/2022. Etter at halvparten av ungekullene i grenserevirene er regnet inn, var det altså 8 ungekull av ulv i Norge sist vinter.