Oppretter to nye forskningssentre på hydrogen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Trondheim og Bergen får hvert sitt forskningssenter, og mottar til sammen 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene.

'
Olje- og energiminister Terje Aasland jubler i konfetti over tildelingen til Forskningsrådet på 310 millioner kroner for å styrke Norges forskningsinnsats på hydrogen de neste åtte årene. Foto: Margrete Løbben Hanssen/OED

— Gratulerer til forskningsmiljøene i Trondheim og Bergen med denne store tildelingen! Regjeringen har ambisjoner om at Norge skal ta på seg ledertrøyen i teknologiutviklingen på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere. Dette kan legge grunnlaget for å reise ny industri, kutte utslipp og skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Bygger hydrogenkompetanse i Bergen og Trondheim

Norges forskningsråd tildeler opptil 310 millioner kroner til to nye sentre på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere i Trondheim og Bergen. Forskningsinstituttene SINTEF Energi og NORCE leder disse to store satsningene.

Forskningsrådet har valgt å gi støtte til to sentre. De utgjør to sterke og utfyllende nasjonale knutepunkter for kompetanse innen forskning og utvikling av hydrogenteknologier. Sentrene er næringsrettede og samarbeider med til sammen nærmere 100 partnere innen industri og forskning. Sentrene vil bidra til en bred kunnskapsoppbygging, stor geografisk spredning og styrket innovasjonsevne i et høyt antall bedrifter.

— De to nye forskningssentre for miljøvennlig energi er viktige for den grønne omstillingen av Norge. Sentrene vil utfylle hverandre. Sammen vil vi få utført forskning som vil få stor betydning for klimagassutslipp og få mer effektiv bruk og produksjon av fornybar energi, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Langsiktig nasjonal satsing

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er en viktig og langsiktig nasjonal satsing på inntil åtte år. Forskningsrådet har stått for utlysingen og den vitenskapelige evalueringen med bruk av både nasjonale og internasjonale eksperter. Sentrene finansieres over budsjettet til Olje- og energidepartementet, men vil også ha en stor grad av finansiering fra industri, næringsliv og forskningspartnere.