Organiseringen av Skatteetaten skal vurderes

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet gir Skattedirektoratet i oppdrag å vurdere Skatteetatens organisasjonsstruktur. Vurderingen skal skje parallelt med utredningen av kontorstrukturen i etaten, som tidligere er igangsatt.

Skatteetaten får i oppdrag å vurdere sin egen organisering og foreslå endringer. Formålet med gjennomgangen er å sikre at Skatteetatens organisering er hensiktsmessig, slik at oppgavene løses på en god og effektiv måte samtidig som skattyternes behov ivaretas.

Mer informasjon