Over 2 millioner kroner til kommunale ungdomsfiskeprosjekter

I år får 24 kommuner støtte til å organisere sommerjobb på sjøen for ungdom.

I fjor fikk 242 ungdommer fra 17 kommuner sommerjobb i fiskerisektoren gjennom kommunale prosjekter. Dette var en dobling fra 2022, da 112 ungdommer fra syv kommuner deltok. I år har 24 kommuner søkt og til sammen 330 ungdommer kan få mulighet til å prøve fiskeriyrket.

- Det er flott å se at så mange kommuner ønsker å satse på disse prosjektene. Jeg vet at prosjektene krever mye ressurser i kommunene og håper at støtten vi gir kommer godt med, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

De kommunale ungdomsfiskeprosjektene kommer i tillegg til ordningen med ungdomsfiske som gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å drive fiske i sommerferien, og omsette fangst for inntil 50 000 kroner.

Gradert tilsagn - de som tilbyr flest plasser får mest støtte

I 2023 fikk alle kommunene lik tilsagnssum, men det var store variasjoner i antall deltakere i de ulike kommunene. I en kommune fikk 88 ungdommer sommerjobb og i en annen var det kun tre deltakere, gjennomsnittlig var det 14 kommunale ungdomsfiskere i hver kommune.

Noen av kommunene har meldt tilbake i rapportene fra i fjor at de mener at vi bør prioritere de kommunene som skaper flest arbeidsplasser for ungdom.

- Vi har hørt på tilbakemeldingene fra kommunene og har valgt å gi støtte etter en gradert løsning. Den kommunen som tilbyr 50 plasser får mest i støtte, og så justeres summen etter hvor mange ungdommer kommunen klarer å tilrettelegge for. Alle kommunene som vil gjennomføre prosjektet får støtte, sier fiskeri- og havministeren.

Endring i forskriften

Reglene for ungdomsfiske som skjer i regi av kommunene er endret.

Tilbakemeldinger vi har fått fra noen av kommunene som arrangerer ungdomsfiske er at det var utfordrende at forskriften kun gjaldt fiske på adgangsregulerte arter. Det betyr at de ikke kunne fiske på f.eks. taskekrabbe og breiflabb.

- Som for den ordinære ordningen med ungdomsfiske har vi i år også her justert forskriften til også å gjelde uregulerte arter. Dette vil gjøre det lettere for kommunene å gi et godt tilbud til ungdommene, sier fiskeri- og havministeren.

Ut over dette videreføres ordningen som før.

Oversikt over søkere

Fylke

Kommune

Antall ungdommer som kan få sommerjobb

Tilsagn

Finnmark

Båtsfjord

50

kr 130 000

Finnmark

Berlevåg

30

kr 100 000

Nordland

Dønna

24

kr 100 000

Finnmark

Nordkapp

20

kr 100 000

Møre og Romsdal

Hustadvika

16

kr 100 000

Finnmark

Gamvik

12

kr 100 000

Finnmark

Måsøy

12

kr 100 000

Møre og Romsdal

Aukra

12

kr 100 000

Møre og Romsdal

Aure

12

kr 100 000

Møre og Romsdal

Averøy

12

kr 100 000

Møre og Romsdal

Kristiansund

12

kr 100 000

Vestland

Kinn

12

kr 100 000

Nordland

Andøy

10

kr 75 000

Nordland

Lurøy

10

kr 75 000

Nordland

Røst

10

kr 75 000

Nordland

Værøy

10

kr 75 000

Nordland

Øksnes

10

kr 75 000

Finnmark

Vardø

9

kr 75 000

Møre og Romsdal

Smøla

9

kr 75 000

Nordland

Herøy

9

kr 75 000

Nordland

Rødøy

8

kr 75 000

Nordland

Steigen

8

kr 75 000

Nordland

Træna

8

kr 75 000

Vestland

Bjørnafjorden

6

kr 75 000

SUM

 

331

kr 2 130 000