Over 300 millioner innlogginger i ID-porten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norske innbyggere logget seg på offentlige tjenester via ID-porten over 300 millioner ganger i fjor, en økning på 80 prosent på to år. – De nasjonale fellesløsningene som ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Altinn er avgjørende for at Norge klarer å utvikle nye digitale løsninger raskt, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Årsstatistikken for 2021 fra Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) viser nye rekordtall for de nasjonale fellesløsningene som ID-porten, Kontakt- og reservasjonsregisteret og Altinn.

Fellesløsningene er digitale byggeklosser som utvikles én gang og deretter kan brukes i tjenester som det offentlige tilbyr innbyggere og virksomheter. Ved å bruke og gjenbruke fellesløsningene kan vi utvikle nye tjenester raskt, og dette er en av forklaringene på at Norge ligger langt fremme internasjonalt på digitaliseringsfronten, sier Gram.

Rekordtall

Trafikken i den felles påloggingsløsningen ID-porten økte med hele 29 prosent til totalt 317 millioner innlogginger i fjor. Bruken av Kontakt- og reservasjonsregisteret, som inneholder e-postadresser og telefonnummer til over 4,7 millioner innbyggere, økte med 67 prosent.

Atinn alene formidlet over 94 millioner sendinger for offentlige og private aktører i fjor, en vekst på over 10 prosent. Siden oppstarten for 18 år siden har det passert over en halv milliard skjemaer og meldinger gjennom Altinn.

I fjor ble det sendt 23 millioner brev til den digitale postkassen til innbygger, en økning på 43 prosent.

Ved inngangen til 2022 er det 9 257 ulike offentlige tjenester som bruker de nasjonale fellesløsningene, noe som er en økning på 25 prosent fra året før.

Store samfunnsgevinster

Altinn-miljøet har lang erfaring med å skape resultater i tett samarbeid med virksomheter både i offentlig sektor og næringslivet. Samtykkebasert lånesøknad er ett eksempel på offentlig-privat samarbeid som sparer bankene for 13 milliarder over en tiårsperiode og forenkler låneprosessen for bankkundene. Et annet eksempel er digital eiendomshandel, der gevinsten for dokumentutvekslingen via Altinn er beregnet til 18,8 milliarder kroner i løpet av ti år.

Gevinsten ved ID-porten handler først og fremst om at innbyggerne har en enkel, trygg og lik påloggingsløsning til offentlige digitale tjenester. Anslag viser at de øvrige fellesløsningene samlet gir besparelser knyttet til porto, materiell og arbeidstid tilsvarende over 400 millioner kroner årlig.

Høy utviklingstakt

Digdir-direktør Steffen Sutorius sier at fellesløsningene har spilt en ekstra viktig rolle under pandemien. De to siste årene er det utviklet en rekke ekstraordinære «koronaløsninger» rettet mot innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

- En del av vårt oppdrag er å tilby komponenter som kan løse likeartede behov som offentlige virksomheter har, derfor kaller vi dem fellesløsninger. Det gir åpenbare stordriftsfordeler, bedre brukeropplevelser og bidrar til å ivareta viktige hensyn som informasjonssikkerhet og personvern i tjenestene fra det offentlige, sier Sutorius.

Fullstendig statistikk over utviklingen for fellesløsningene for 2021 blir publisert i Digdirs årsrapport i løpet av våren.