Presseinvitasjon:

Overrekkelse av medaljen for edel dåd

Mandag 12. februar vil regjeringen hedre tolv personer med medaljen for edel dåd for deres uvurderlige innsats under angrepet i Oslo sentrum 25. juni 2022.

I angrepet ble to personer drept og mange skadet da en bevæpnet person avfyrte en rekke skudd mot utestedene Per på Hjørnet og London Pub midt i Oslo sentrum. Gjerningsmannen ble overmannet av flere personer som var i området og som holdt ham nede til politiet ankom.

Fra regjeringen vil fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery delta.

Medaljen for edel dåd er en av de høyest rangerte sivile utmerkelsene i Norge, og den største utmerkelsen for en redningsdåd. 

Pressen inviteres til å være til stede på arrangementet.

Sted: Regjeringens representasjonsanlegg, Parkveien 45, Oslo

Tid: Mandag 12. februar kl. 16.30

Oppmøte: Pressen bes møte opp senest kl. 16.00. Inngang Riddervoldsgate 2. Ta med gyldig ID og pressekort.

Påmelding til media@nfd.dep.no innen mandag 12. februar kl.12.00

Medaljen for edel dåd blir utdelt av Nærings- og fiskeridepartementet, etter innstilling fra Sjøfartsdirektoratet. Bakgrunnen er at slike redningsdåder historisk har skjedd på sjøen, og maritim næring er underlagt departementets ansvarsområde.

Les mer om medaljen for edel dåd