Parisavtalen følges opp

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Klimaforhandlingene i Bonn i Tyskland ble avsluttet torsdag. – Vi er i rute med å få rammeverket til den internasjonale klimaavtalen fra Paris på plass, sier forhandlingsleder Aslak Brun.

Christiana Figueres, leder av FNs klimakonvensjon (UNFCCC), under klimaforhandlingene i Bonn fra 16. til 26. mai. Hun går nå av. Meksikanske Patrica Espinosa er ny leder av FNs klimakonvensjon. Foto: UNFCCC.

Christiana Figueres, leder av FNs klimakonvensjon (UNFCCC), under klimaforhandlingene i Bonn fra 16. til 26. mai. Hun går nå av. Meksikanske Patrica Espinosa er ny leder av FNs klimakonvensjon. Foto: UNFCCC.

Formålet i Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Avtalen skal også bidra til å øke evnen til å tilpasse seg skadevirkningene av klimaendringene og sikre finansiering av en lavutslippsutvikling.

– Møtet i Bonn var et viktig steg på veien mot at Parisavtalen blir operativ. Vi er enige om arbeidsprogrammene for å utvikle regelverk og retningslinjer til Parisavtalen. Dette er viktig for å få hvert enkelt land til å følge opp Parisavtalen, sier Norges forhandlingsleder Aslak Brun.

Utvikler regelverket til Parisavtalen

En egen arbeidsgruppe for Parisavtalen startet arbeidet i Bonn. Det ble enighet om programmet for denne nye arbeidsgruppen, som skal utvikle rammeverket for Parisavtalen.  Landene begynte blant å utarbeide måle- og rapporteringssystemet til Parisavtalen.

Retningslinjer for rapportering på utslippsreduksjoner og klimatilpasningsplaner var andre tema som ble diskutert.

Stortinget behandler norsk ratifikasjon 14. juni

Parisavtalen ble vedtatt 12. desember 2015. Avtalen trer i kraft når 55 land med 55 prosent av de globale utslippene av klimagasser har ratifisert avtalen. Til nå har 177 land undertegnet avtalen og 17 land har allerede ratifisert den.

Regjeringen la 29. april fram en proposisjon om samtykke til at Norge går med i avtalen. Stortinget behandler forslaget 14. juni.

Klimaforhandlinger i Bonn 16.-26. mai 2016

  • Det første forhandlingsmøtet etter enigheten om den globale klimaavtalen i Paris i desember (COP21), ble holdt i Bonn fra 16. til 26. mai.
  • Møtet forberedte saker til klimakonferansen i Marrakech i november i år (COP 22) og forberede at Parisavtalen kan tre i kraft.
  • Det er ikke planlagt formelle forhandlingsmøter før klimakonferansen i Marrakech i november. Landene kan derfor sende inn skriftlige innspill innen utgangen av september for å bidra til god framgang i forhandlingene.