Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Plan for uttak av villreinflokken i Nordfjella

Mattilsynet og Miljødirektoratet har i dag overlevert sin plan for uttak av villreinflokken i Nordfjella sone 1 til landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Målet med uttaket er å begrense og om mulig utrydde skrantesyke (CWD) som er påvist i Nordfjella. Dersom man unngår at sykdommen sprer seg, vil mange dyr kunne bli spart for de lidelsene sykdommen medfører. Tiltaket skal bidra til en levedyktig og frisk villreinbestand.

– Det å ta ut villreinflokken vil krevje eit godt samarbeid mellom styresmaktene og lokale aktørar. Vi legg opp til at flest mogeleg dyr skal bli tatt ut ved ordinær jakt, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Samstundes som villrein blir tatt ut, startar arbeidet med å reetablere ei ny villreinstamme slik at vi har frisk rein i Nordfjella i mange år framover, sier Dale.  

Torsdag 15. juni overleverte Mattilsynet og Miljødirektoratet en plan for hvordan man skal ta ut villreinflokken i Nordfjella.
Torsdag 15. juni overleverte Mattilsynet og Miljødirektoratet en plan for hvordan man skal ta ut villreinflokken i Nordfjella. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Planen skisserer hvordan uttaket, som skal skje innen 1. mai 2018, skal gjennomføres. Hoveddelen av uttaket skal foregå ved ordinær villreinjakt, som suppleres med statlig felling og inndriving i hegn for avliving. Det er lagt til rette for et høyt uttak ved ordinær jakt gjennom økte jaktkvoter og utvidet jakttid. 

På grunnlag av ny erfaring og kunnskap vil planen fortløpende bli vurdert og eventuelt justert. I gjennomføringen vil det legges til rette for lokal involvering av de berørte kommunene og andre interesser.

Etter fjerning av villreinen legger planen opp til at området må være fritt for rein i om lag fem år før villreinbestanden blir reetablert.

 

Til toppen