Historisk arkiv

Jon Georg Dale ber Sverige og Finland starte kartlegging av CWD forekomst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Norge skal i løpet av 2017 ta rundt 20.000 prøver av ulike hjortedyr for å avdekke omfanget av den smittsomme skrantesyken (CWD). Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er på høy tid at andre land følger Norges eksempel og ber EUs helsekommisær Vytenis Andriukaitis sørge for at land som grenser til Norge nå gjennomfører en omfattende kartlegging av sine hjortedyr.

–  Skrantesyken smitter mellom dyr, og det vil være nytteløst om Norge alene kjører et så omfattende kartleggingsprogram. Sverige og Finland må derfor, snarlig,  følge opp med en tilsvarende plan. Særlig mot Sverige er dette viktig, siden ville dyr fritt krysser grensene mellom oss, sa Dale til Andriukaitis under Nordisk ministerråd i Ålesund i dag. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er på høy tid at andre land følger Norges eksempel og ber EUs helsekommisær Vytenis Andriukaitis sørge for at land som grenser til Norge nå gjennomfører en omfattende kartlegging av sine hjortedyr.
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mener det er på høy tid at andre land følger Norges eksempel og ber EUs helsekommisær Vytenis Andriukaitis sørge for at land som grenser til Norge nå gjennomfører en omfattende kartlegging av sine hjortedyr. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Andriukaitis anerkjente Norges innsats for å stoppe spredning av denne sykdommen. EU har bestemt at våre naboland skal kartlegge eventuell forekomst av CWD fra 1.1.2018. EU-kommisæren viste stor forståelse for landbruksministerens utålmodighet, og vil drøfte saken med sine rådgivere straks han kommer hjem til Brüssel.

–  Jeg vil drøfte dette med mine rådgivere allerede til uken. Da vil vi ta stilling til om vi allerede i inneværende år skal forsere kartleggingsarbeidet, sa Andriukaitis blant annet. 

Villrein.
Villrein. Foto: Colourbox

I samtalen med EUs kommissær for helse og mattrygghet, understreket Dale at de norske tiltakene er dramatiske, men like fullt nødvendige, og vil utgjøre en reduksjon av den norske villreinbestanden med om lag 10 prosent.

–  Skal vi klare å kvitte oss med denne smittsomme sykdommen, er landene nødt til å gjøre sitt ytterste for å lykkes. Her har EU-kommisjonen et stort ansvar for å sikre medlemslandenes oppfølging, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.