Øker støtten til sivile i Afghanistan

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Jeg er svært bekymret for situasjonen i Afghanistan. Norge gir nå 220 millioner kroner til FN og Verdensbanken for matsikkerhet og grunnleggende tjenester som helse og utdanning, så sant både jenter og gutter har tilgang, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Det afghanske folk opplever økonomisk kollaps, økte humanitære behov og innskrenkede rettigheter. Kvinner og barn er spesielt utsatt i den alvorlige humanitære situasjonen.

− Vi må ikke glemme det afghanske folk, som nå går en vanskelig vinter i møte. Norge utbetaler 220 millioner kroner til FNs og Verdensbankens arbeid for å opprettholde grunnleggende tjenester for befolkningen og folks evne til selvberging. Norge har også økt støtten til organisasjoner som jobber med menneskerettigheter og med kvinners  deltakelse i det afghanske samfunnet. Ingenting går direkte til Taliban, sier Huitfeldt.

Talibans maktovertakelse har ført til en økonomisk krise og forverret humanitær situasjon. Svært mange afghanere opplever matusikkerhet, arbeidsløshet, fattigdom og mangel på grunnleggende tjenester.

– Norge har det siste året jobbet for å sikre støtte til mer enn den humanitære innsatsen. Ikke til Taliban, men til det afghanske folket. Det har vært krevende å få på plass i et land der vi ikke kan  samarbeide normalt på myndighetsnivå. Det har blant annet vært viktig for Norge å sikre at bistanden kommer hele befolkningen til gode, både kvinner og menn, jenter og gutter, sier Huitfeldt.

FN og Verdensbanken har i løpet av 2022 fått på plass store programmer for å hindre kollaps i viktige sektorer som helse og utdanning. De har også fokus på matsikkerhet og jobbskaping, særlig gjennom bærekraftig jordbruk. Dette er innsatser som er viktige for å redusere behovet for humanitær assistanse. Norge viderefører også støtten til norske og internasjonale organisasjoner vi har samarbeidet med lenge og som er operative i Afghanistan.

Norge har også gitt rene humanitære bidrag på nesten 200 millioner kroner. Total støtte til Afghanistan i 2022 er dermed over 700 millioner kroner.