Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

660 millioner kroner til FNs menneskerettighetsarbeid

Norge inngår en fireårig avtale med FNs høykommissær for menneskerettigheter på til sammen 660 millioner. Støtten skal gå til å styrke FNs arbeid for å forsvare og fremme menneskerettighetene både i enkeltland og internasjonalt.

- Menneskerettighetene er under press i verden i dag. FNs høykommissær for menneskerettigheter er ledende i det internasjonale samfunnets arbeid for menneskerettigheter og har behov for sterk og tydelig støtte i sitt arbeid. At vi nå inngår en fireårig avtale gir forutsigbarhet for FN i deres arbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Gjennom den nye samarbeidsavtalen vil Norge støtte FNs høykommissær med 165 millioner kroner årlig i perioden 2018-2021. I tillegg til innsats i land og regioner, som eksempelvis Colombia og Sahel, gir Norge øremerket støtte til tematiske prioriterte områder. Dette inkluderer blant annet innsats for å beskytte ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og menneskerettighetsforsvarere på landnivå.

- Det er klare sammenhenger mellom menneskerettigheter og andre utfordringer som det internasjonale samfunnet må løse. Lykkes vi ikke med å ivareta menneskerettighetene, vil vi neppe lykkes i vår innsats for bærekraftig utvikling og fred, sier utenriksministeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og FNs høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet undertegnet avtalen i New York i går. Dette er en oppfølging av en intensjonsavtale som ble inngått i februar i år.

Michelle Bachelet tiltrådte som ny høykommissær for menneskerettigheter 1. september. Bachelet har lang og bred erfaring, blant annet som president i Chile og tidligere leder av UN Women. Hun har også selv opplevd å være både politisk fange og flyktning. Dette gir henne et unikt utgangspunkt for å lede FNs arbeid for menneskerettigheter. 

Hvert år arrangerer Norge Trygve Lie symposium i New York under FNs høynivåuke i september. Temaet for årets symposium er menneskerettighetsforsvarere. Utenriksministeren og FNs høykommissær deltar begge på symposiet. 

Til toppen