Norge gir 70 millioner kroner til koordinering av humanitær innsats

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

125 millioner mennesker trenger nødhjelp og beskyttelse og FN maner til rekordstor humanitær innsats. – I tillegg til å sikre mer hjelp, må vi også styrke FNs evne til å koordinere innsatsen. Norge gir nå 70 millioner kroner i kjernestøtte til FNs koordineringsarbeid, for å bidra til at den humanitære innsatsen blir utført på best mulig måte, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksministeren møter FNs nødhjelpskoordinator og leder av FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (Ocha) Stephen O'Brien i Oslo i dag.

- De mange store og langvarige humanitære krisene i verden har gjort at hjelpebehovene har økt betydelig de siste årene. Gapet mellom de enorme behovene og tilgjengelige ressursene fortsetter å øke. FN fikk bare inn halvparten av midlene til den samlede nødhjelpsappellen i fjor, sier utenriksministeren.

Ocha har ansvaret for å samordne den internasjonale humanitære innsatsen på landnivå, for å sikre rask og effektiv nødhjelp. Ocha har også en viktig funksjon med å mobilisere ressurser. Ocha forvalter FNs nødhjelpsfond (Cerf) og de humanitære landfondene hvor Norge er blant de største bidragsyterne.

Norge har trappet opp den humanitære innsatsen kraftig, spesielt til Syriakrisen. Norge har økt det humanitære budsjettet med over én milliard kroner fra 2015 til 2016, til nærmere fem milliarder kroner. Norge er også blant de største bidragsyterne til FNs humanitære innsats gjennom store kjernebidrag til organisasjoner som Verdens matvareprogram og FNs høykommissær for flyktninger.

Ocha leder også forberedelsene til Verdens humanitære toppmøte i Istanbul i mai. O'Brien besøker Norge for det årlige nordiske konsultasjonsmøtet med Ocha, der dette toppmøtet er på agendaen sammen med de nordiske landenes respons til humanitære utfordringer og samarbeid med Ocha.