Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norge øker støtten til FNs menneskerettighetsarbeid

Norge inngår i dag en fireårig avtale om støtte til FNs menneskerettighetsarbeid. - Menneskerettigheter og demokrati er under stort press i mange deler av verden. Det er derfor viktig at Norge bidrar til å styrke handlingsrommet for FNs høykommissær for menneskerettigheter, både politisk og økonomisk. Vi oppfordrer andre land til å gjøre det samme, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Utenriksminister Eriksen Søreide deltar i dag på åpningen av FNs menneskerettighetsråds hovedsesjon for 2018 i Genève. Utenriksministeren vil undertegne en intensjonsavtale om langsiktig, styrket samarbeid for perioden 2018-2021 med FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). Norge har avsatt opptil 150 millioner kroner for 2018, en økning på 20 millioner kroner fra i fjor.

- 70 år etter at Verdenserklæringen om menneskerettighetene ble vedtatt, er det viktigere enn noen gang at vi kjemper imot krefter som forsøker å undergrave grunnleggende rettigheter. FNs høykommissær for menneskerettigheter representerer en tydelig og prinsipiell stemme basert på internasjonale normer og rettsstatens prinsipper. Jeg er bekymret for at underfinansiering begrenser FNs arbeid med å påvirke oppfølging av staters forpliktelser på menneskerettighetsområdet, sier utenriksministeren.

Bare rundt tre prosent av FNs regulære budsjett går til FNs høykommissær for menneskerettigheter. Arbeidet med menneskerettigheter er én av verdensorganisasjonens tre grunnpilarer i tillegg til arbeidet for fred og sikkerhet, og bærekraftig utvikling.

- Mangelen på midler fører til at tiltak og resolusjoner for å støtte opp under menneskerettighetene ikke blir gjennomført i praksis. Dette svekker også effekten av tiltak på andre områder. Skal vi lykkes med å skape varig fred og nå bærekraftsmålene for utvikling, kan ikke menneskerettighetene settes til side. Norge vil fortsette å være en pådriver for menneskerettighetene internasjonalt, sier Eriksen Søreide.

For mer informasjon, se stortingsmelding om menneskerettigheter.

Til toppen