Ny TTIP-rapport

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Onsdag kommer den uavhengige rapporten om hvilke konsekvenser en handels- og investeringsavtale (TTIP) mellom EU og USA kan få for Norge.

Norges viktigste handelspartnere, EU og USA, forhandler om handels- og investeringsavtalen «Transatlantic Trade and Investment Partnership» (TTIP).

For å få et best mulig grunnlag for å sikre norske interesser i denne prosessen har næringsminist Monica Mæland på vegne av Regjeringen bestilt en rapport om konsekvensene av en slik avtale for Norge og norske veivalg.

Lansering og overrekkelse av rapporten til næringsministeren finner sted hos NUPI (C. J. Hambros plass 2), 2. november kl. 10.00 (kaffe/registrering fra 9.30). Påmelding og foreløpig program ligger på NUPIs nettsider.

NUPI fikk tildelt oppdraget i februar i samarbeid med Institute of Economic Research at the University of Munich, Menon, Norsk Institutt for Bioøkonomi og Universitetet i Oslo.

Rapporten blir publisert på NFDs nettsider 2. november kl. 11.00.