Presseinvitasjon

Borten Moe inviterer til sektormøte om studiekvalitet, studentøkonomi og studentvelferd

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

For et par uker siden presenterte NOKUT Studiebarometeret for 2022. Det føyer seg inn i rekken av undersøkelser og tilbakemeldinger fra studentene som viser at det er behov for en større faglig diskusjon om utfordringsbildet og mulighetene.

Torsdag 2. mars har forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe derfor invitert studentorganisasjonene, fagmiljøer og relevante aktører i sektoren og utdanningskomiteen på Stortinget til et møte om studentvelferd, studentøkonomi og studiekvalitet. Målet er en god diskusjon om hva det er viktigste å jobbe med fremover, og hvordan vi sammen kan løse utfordringene.

  • Tid: Torsdag 2. mars kl. 10-13
  • Sted: Plenumssalen, Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18
  • Ordstyrer: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe
  • Påmelding: journalister som ønsker å delta, kan melde seg på til kommunikasjonsrådgiver Johanne Severinsen, 91114869, jose@kd.dep.no. Husk gyldig ID (pass/førerkort/nasjonalt id-kort)

Her blir det gode muligheter for intervjuer med både statsråden, studentorganisasjonene og de andre deltakerne.