Presseinvitasjon: Forsvarsministeren deltar på ministermøtet i Joint Expeditionary Force

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Torsdag 10. november deltar forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltar på det halvårlige ministermøtet i Joint Expeditionary Force (JEF). Møtet vil bli avholdt i Edinburgh. Hovedtemaene vil være å stadfeste fortsatt solidaritet og støtte til Ukraina, og sikring av Østersjøregionen og Nordområdene i bredt.

JEF er en britisk-ledet flernasjonal hurtigreaksjonsstyrke som består av ti land: Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Sverige og Storbritannia. JEF skal kunne stille styrker for å respondere raskt på kriser, og utfylle NATO og europeisk sikkerhet.

For mer informasjon og forespørsel om intervju med forsvarsministeren, ta kontakt med seniorrådgiver Marita Hundershagen, tlf 90287846/mhu@fd.dep.no