Presseinvitasjon:

Innspillsmøte i Tromsø om eksport

Torsdag 25. juni har næringsminister Iselin Nybø og utenriksminister Ine Eriksen Søreide innspillmøte om eksport. Møtet gjennomføres digitalt i Tromsø og er åpent for presse.

Hva: Digitalt innspillsmøte om eksport med næringsminister Iselin Nybø og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
Når: Torsdag 25. juni klokka 11.15-12.45 (siste ti minutter er satt av til spørsmål fra presse)
Påmelding: Journalister som ønsker å delta må melde seg på til [email protected] for å få tilsendt påloggingsinformasjon. Frist for påmelding er torsdag 25. juni kl. 09.00. 

Møtet skjer i forbindelse med utarbeidelse av en handlingsplan for eksport. Rundt 10 representanter for eksportbedrifter i Tromsø-regionen deltar. Det er til sammen tre slike innspillsmøter. Den 17. juni hadde næringsminister Iselin Nybø og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen et digitalt møte i Ålesund. Den 18. juni hadde næringsminister Iselin Nybø og olje- og energiminister Tina Bru et digitalt møte i Bergen. 

Koronakrisen har på kort tid skapt store utfordringer for norske eksportbedrifter. Vareeksporten har vært lav etter påske og nedgangen fortsatte i mai. Eksportverdien var 26,0 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, viser tall fra SSB.

For å støtte norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen har regjeringen startet arbeidet med en eksporthandlingsplan. Formålet er å tilrettelegge for at norske bedrifter opprettholder, og aller helst øker, sine eksportandeler i utemarkedene. Arbeidet med næringsfremme og støtte til norsk næringsliv i utlandet er også en viktig del av utenrikstjenesten, og vil bli enda viktigere fremover.