Presseinvitasjon:

Markering av Norges frigjørings- og veterandag

8.mai markeres frigjørings- og veterandagen over hele landet. Tradisjonen tro vil hovedmarkeringen på Akershus festning være åpen for presse og publikum.

En krans med norske farger og blomster
Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret

Regjeringen ønsker presse og publikum velkommen til Akershus festning i Oslo, hvor frigjørings- og veterandagen vil bli markert med en rekke seremonier i form av taler, medaljetildeling, kransenedleggelser, salutt, og overflyvning med et stort antall F35-kampfly. 

Hovedseremonien starter kl 15:00 på Festningsplassen. Der vil H.K.H. Kronprinsen være tilstede sammen med statsministeren og en rekke andre representanter fra det offisielle Norge.

Presse som ønsker å dekke hele eller deler av arrangementet må melde seg på til fdinfo@fd.dep.no innen tirsdag 7. mai kl. 13, og spesifisere hva man ønsker å delta på.

Program for hovedmarkeringen 8. mai:

08.00 - Flaggheis

10.00 - Kransenedleggelse på Normandieplassen
              v/ forsvarsminister Bjørn Arild Gram

10.30 - Kransenedleggelse på Retterstedet
              v/ leder UFK Ine Eriksen Søreide

11.00 - Gudstjeneste i Akershus slottskirke

12.00 - Salutt – 21 skudd

12.02 - Kransenedleggelse ved Veteranmonumentet
              v/ stortingspresident Masud Gharahkhani

14.35 - Målgang «På hjul med veteraner», Veteranmonumentet v/ forsvarsminister Bjørn Arild Gram

15.00 -  Hovedseremoni, Festningsplassen (alle på plass innen kl. 14:50)

  • Overflyvning Akershus festning
  • Kransenedleggelse ved Nasjonalmonumentet
    v/ representant for kongehuset
  • Statsministerens tale
  • Soldatens tale v/ Kristian Nastad
  • Medaljeseremoni

15.35 - Arrangementet slutt  

Pressekontakter på dagen:

Statsministerens kontor, Anne Nordskog, mob: 97 53 09 48
Forsvarsdepartementet, Brage Berglund, mob: 94 89 61 03
Forsvaret, Anne-Hilde Hagen, mob: 95 74 15 25

Bakgrunn for markeringen:

På frigjørings- og veterandagen markerer vi at Norge ble frigjort 8. mai 1945, etter fem år med okkupasjon under andre verdenskrig. Siden den gang har over 100 000 norske kvinner og menn deltatt i mer enn 100 internasjonale operasjoner i kampen for demokrati og menneskeverd. På denne merkedagen minnes og hedrer vi alle veteranene som har bidratt til frihet, selvstendighet, og fred gjennom sin tjeneste for Norge fra okkupasjonstiden og fram til i dag.