Presseinvitasjon:

Næringsministeren mottar rapport om klimavennlige investeringer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre mottar rapporten fra ekspertutvalget for klimavennlige investeringer på torsdag 30. juni kl. 13.00.

Nett-tv Næringsministeren mottar rapport om klimavennlige investeringer

Se sendingen her

Se sendingen her

– Vi skal gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i nyere tid. Regjeringen har store ambisjoner for et grønt industriløft, der klimavennlige investeringer står sentralt. Dette er en viktig og aktuell rapport som bidrar til at vi kan styrke rammevilkårene for grønne investeringer i norske bedrifter, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Ekspertutvalget har blant annet vurdert om dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomisk lønnsomme klimavennlige investeringer.

Utvalgsleder Thina Margrethe Saltvedt presenterer og overrekker rapporten til næringsministeren i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8.

Presse som ønsker å være tilstede melder seg på ved å sende navn, telefonnummer og epost til media@nfd.dep.no. Oppmøte før kl 12.55.