Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer

Ekspertutvalget for klimavennlige investeringer ble satt ned 11. august 2021 for å vurdere dagens rammevilkår og markedet for klimavennlige investeringer.

Ekspertutvalget skal blant annet vurdere om dagens samlede rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomisk lønnsomme klimavennlige investeringer. Videre skal de vurdere rammebetingelsene i Norge opp mot rammebetingelsene i andre land.

Utvalgets funn skal leveres samlet som en ekspertutvalgsrapport med frist innen utgangen av juni 2022.

Ekspertutvalgets mandat

Nettside

Detaljer
Midlertidig, 2021-2022

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Næringspolitisk avdeling

Type organ
Utvalg

Oppnevnt av
Departementet

Hjemmel
Ikke formalisert

Sekretariatsordning
Eget sekretariat

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Nei

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departementet deltar ikke

Ekspertutvalgets medlemmer:

 • Thina Margrethe Saltvedt, leder, 11.08.2021 - 30.06.2022
 • Roger Bjørnstad, 28.01.2022 - 30.06.2022
 • Gunnar S. Eskeland, 11.08.2021 - 30.06.2022
 • Ingunn Etterstøl, 28.01.2022 - 30.06.2022
 • Trude Glad, 11.08.2021 - 30.06.2022
 • Håvard Gulbrandsen, 11.08.2021 - 30.06.2022
 • Verena Hagspiel,11.08.2021 - 30.06.2022
 • Nina Lillelien, 28.01.2022 - 30.06.2022
 • Kristin Misund, 11.08.2021 - 30.06.2022
 • Astrid Skarheim Onsum, 11.08.2021 - 30.06.2022
 • Jørn Rattsø, 11.08.2021 - 30.06.2022
 • Erik Sauar, 11.08.2021 - 30.06.2022