Utvalg for grønn omstilling og økt bearbeiding av bærekraftige sjømatprodukter i Norge

Utvalget for grønn omstilling og økt bearbeiding ble gjort offentlig kjent 8. juni 2021 og leverte sin rapport 8. mars 2022.

Mandatet til utvalget er å:

 • vurdere muligheter for grønn omstilling og fremtidig bærekraftig produksjon i sjømatindustrien, med særlig vekt på bearbeidingsleddet,
 • foreslå tiltak som kan bidra til økt bearbeiding,
 • gjennomgå siste års utvikling i sjømatindustrien med vekt på teknologi, innovasjon, eierskap og struktur.
 • identifisere hvordan gjeldende rammevilkår har bidratt til utviklingen,
 • kartlegge hvilke strukturer, regelverk og drivere som vil være viktig for sjømatindustriens rammevilkår og bearbeidingsgraden av fisk i Norge i tiden fremover

Prorektor Kathrine Tveiterås ved Universitetet i Tromsø leder utvalget, som også består av ytterligere 7 medlemmer med bakgrunn fra sjømatnæringen.

Utvalget bistås av et sekretariat i Nærings- og fiskeridepartementet.

Detaljer
Midlertidig, 2021-2022

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Næringspolitisk avdeling

Type organ
Utvalg

Oppnevnt av
Departementet

Sekretariatsordning
Eget sekretariat

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Nei

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departementet deltar ikke

Kontakt
Postadresse
Postboks 8090 Dep.

 

Utvalgets medlemmer:

 • Kathrine Tveiterås, leder, 08.06.2021 - 01.03.2022
 • Janita Arhaug,08.06.2021 - 01.03.2022
 • Otto Gregussen, 08.06.2021 - 01.03.2022
 • Nina Kristine Jensen, 08.06.2021 - 01.03.2022
 • Ørjan Nergaard, 08.06.2021 - 01.03.2022
 • Magnar Harry Pedersen, 08.06.2021 - 01.03.2022
 • Sigvald Rist, 08.06.2021 - 01.03.2022
 • Inger Marie Sperre, 08.06.2021 - 01.03.2022
  Medlem