Presseinvitasjon: Perspektivmeldingen 2017: Seminar om innvandring og integrering

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag 7. juni arrangerer Finansdepartementet seminar om hvilken betydning innvandring og integrering har for norsk økonomi og de norske velferdsordningene. Finansminister Siv Jensen åpner seminaret. På seminaret blir det holdt foredrag om blant annet svenske og danske erfaringer. Seminaret er det tredje av fire seminarer som arrangeres for å få innspill til arbeidet med Perspektivmeldingen 2017.

Økt innvandring, både i form av arbeidsinnvandring og flere asylsøkere, vil kunne få betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Hvordan kan innvandrere integreres godt i vårt arbeidsmarked? Hvordan bør velferdsordningene utformes i lys av økt migrasjon? Hvordan vil endringene blant arbeidstakerne påvirke produktivitetsutviklingen? Seminaret vil drøfte disse spørsmålene i lys av Norges situasjon og samtidig se nærmere på hva kan vi lære av erfaringene i våre naboland.

Tid: 7. juni kl 12.00 – 15.00.
Sted: Sophus Lies Auditorium på Blindern, Oslo

Påmelding for pressen kan sendes dd@fin.dep.no innen mandag 6. juni kl 15. Ta med gyldig identifikasjon og pressekort ved oppmøte. Seminaret blir også overført på nett-tv på regjeringen.no.

Program

11:15 Registrering. Kaffe/te og frukt
12:00 Åpning ved finansminister Siv Jensen
12:10 Langsiktige konsekvenser av høy innvandring – hvilke utfordringer møter vi? ved Grete Brochmann, professor, Universitetet i Oslo  og leder av Brochmann II-utvalget
12:30 Svenske erfaringer, ved John Hassler, professor ved Universitet  i Stockholm og leder av det svenske finanspolitiske rådet
13:00  Danske erfaringer, ved Torben M. Andersen, professor ved  Århus  Universitet og medlem av Brochmann I-utvalget
13:30 Pause
13:45 Tre kortere innlegg:
           - Migrasjon i et statsvitenskapelig perspektiv.
            Øyvind Østerud, professor, statsvitenskap, UiO

           - Innvandring, radikalisering og terrorisme – hva vet vi?
            Thomas Hegghammer, forsker ved Forsvarets Forsknings-institutt

           - Politiske svar på utfordringene innvandringen skaper
             Kristin Clemet, leder for tankesmien Civita

14:20 Paneldebatt med spørsmål fra salen. Deltakere er de seks innlederne.
14:55 Oppsummering ved finansminister Siv Jensen
15:00 Slutt

I 2017 skal Regjeringen legge frem en ny perspektivmelding. Som en del  av arbeidet arrangerer Finansdepartementet fire seminarer for å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene. Dette er det tredje seminaret og arrangeres i samarbeid med Partnerforum som et åpent

aktualitetsseminar. Det første seminaret hadde tittelen «Fremtidens velferdssamfunn – hva skal det offentlige drive med?», se nett-tv fra seminaret. Det andre seminaret hadde tittelen «Utfordringer som følge av aldringen i befolkningen», se nett-tv fra seminaret.

Nett-tv Perspektivmeldingen 2017

Se sendingen her

Se sendingen her

#perspektivmelding