Pressekonferanse om Etikkutvalgets utredning om de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland

Etikkutvalget som har gjennomgått de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (SPU) inviterer til pressekonferanse mandag 15. juni.

Nett-tv Pressekonferanse om Etikkutvalgets utredning om de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland

Se sendingen her

Se sendingen her

Utvalgsleder professor Ola Mestad vil presentere hovedlinjene i utvalgets utredning, før utredningen overrekkes til finansminister Jan Tore Sanner. Utvalgsleder er tilgjengelig for pressen etter presentasjonen.

Tidspunkt: Mandag 15. juni kl. 10.00

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18

Oppmøte senest kl. 09.45. Ta med gyldig pressekort og ID. Ved stor pågang kan det bli aktuelt å be presse om å følge pressekonferansen digitalt.

Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om smittevern.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/shpfvryz/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Bakgrunn

Regjeringen satte i april 2019 ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (SPU). Utvalget har hatt følgende medlemmer:

  • Ola Mestad, leder
  • Astrid Undheim
  • Egil Matsen
  • Cecilie Hellestveit
  • Johan H. Andresen
  • Gro Nystuen
  • Olaug Svarva
  • Svein Richard Brandtzæg

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Bjørnar Angell, telefon 95 20 03 50, e-post bja@fin.dep.no