Priv. til red.

Mehl og Vedum inviterer etater for å prioritere tiltak mot den kriminelle økonomien

I dag behandler Stortinget regjeringens stortingsmelding om økonomisk kriminalitet. I morgen inviterer finansministeren og justis- og beredskapsministeren flere etatsledere for å diskutere hvilke tiltak i meldingen som bør prioriteres høyest.

Temaet har i mediebildet blitt aktualisert etter dokumentaren «Den sorte svane» ble vist på NRK.

Møtet er lukket, men det blir mulighet for intervjuer i forkant og etterkant av møtet.  

Les mer om møtet her.

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 12.06.2024.

Møtet varer fra kl. 08.45-09.45. Etter møtet er finansministeren, justis- og beredskapsministeren og etatslederne tilgjengelige for media (ca. kl. 09.45-10.00).

Sett av 15 minutter til registrering.

Sted: R-5, regjeringens lokaler i Akersgata 59. Husk gyldig ID med bilde og pressekort.

Påmelding: E-post til: linda.hafstad@jd.dep.no

Pressekontakt for finansministeren:

Kommunikasjonssjef Tor Borgersen, 909 38 987, tab@fin.dep.no

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren:

Kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad, 470 38 968, linda.hafstad@jd.dep.no