Nyheter

Spørsmål og svar om skogbrannene i Hellas

Her finner du spørsmål og svar om skogbrannene i Hellas.

Generelle råd fra greske myndigheter kan finnes på deres sivile beredskapsside: Ministry of Climate Crisis and Civil Protection | Civilprotection.gov.gr.

112 kan også følges på Twitter @112Greece.

Det greske utenriksdepartementet har offentliggjort to telefonnumre for utenlandske borgere som trenger hjelp:

+30 210 3681259

+30 210 3681350

Spørsmål og svar om situasjonen i Hellas

  • Jeg har mistet pass og andre identifikasjonspapirer, kan jeg reise hjem?

Utenrikstjenesten er i tett dialog med lokale myndigheter  og  reiseoperatørene, og er klare til å bistå borgere som ikke er i besittelse av et reisedokument.

  • Er det farlig å oppholde seg i de berørte områdene?

Skogbranner kan være potensielt svært farlige. Det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger, samt være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig på kort varsel. Vi gjør oppmerksom på at Hellas har utviklet et mobiltelefon-basert varslingssystem for alle som befinner seg i nærheten av naturkatastrofer (jordskjelv/skogbrann etc.): hvor en varsles gjennom automatiserte meldinger fra 112 (det europeiske nødnummeret).

  • Jeg planlegger å reise til Hellas de nærmeste dagene, hva gjør jeg nå?

Ta kontakt med turoperatør eller reisebyrå for informasjon dersom reisemålet er utsatt for skogbrannfare. Det er en vedvarende og høy risiko for skogbrann mange steder i Hellas. De som skal reise må planlegge for situasjoner som kan oppstå. Vi anbefaler alle å sette seg inn i situasjonen, følge nyhetsbildet og vurdere situasjonen grundig før man eventuelt reiser. Det er den reisende selv som må vurdere om man skal reise eller ikke.

  • Hvorfor utsteder ikke UD reiseråd for Rhodos eller Hellas nå?

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til og råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. UD har også i ekstraordinære situasjoner opprettet helserelaterte reiseråd, for eksempel i sammenheng med smittefare under pandemier. Se Utenriksdepartementets reiseråd - regjeringen.no for mer informasjon.