Spørsmål og svar om skogbranner i Italia

Her finner du spørsmål og svar om skogbranner i Italia.

Generelle råd fra italienske myndigheter kan finnes på deres sivile beredskapsside: Dipartimento della Protezione Civile.

Nyhetsoppdateringer kan blant annet innhentes på den engelskspråklige nettsiden til det italienske nyhetsbyrået ANSA.

Det nasjonale nødnummeret er 112. 

Spørsmål og svar om områder med skogbrannfare

  • Er det farlig å oppholde seg i de berørte områdene?

Skogbranner kan være potensielt svært farlige. Det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger, samt være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig på kort varsel.

  • Er flyplassene stengt?

For informasjon om avganger og ankomster vennligst kontakt flyselskapet og se på flyplassens hjemmeside.

For de som befinner seg på Sicilia:

  • Jeg planlegger å reise til et mulig skogbrannutsatt område de nærmeste dagene, hva gjør jeg nå?

Ta kontakt med turoperatør eller reisebyrå for informasjon dersom reisemålet er utsatt for skogbrannfare. Det er en høy risiko for skogbrann flere steder i Italia, spesielt i den sørlige delen av landet. De som skal reise må planlegge for situasjoner som kan oppstå. Vi anbefaler alle å sette seg inn i situasjonen, følge nyhetsbildet og vurdere situasjonen før man eventuelt reiser. Det er den reisende selv som må vurdere om man skal reise eller ikke.

  • Hvorfor utsteder ikke UD reiseråd for Sicilia og andre skogbrannrammede områder nå?

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til og råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet. Årsaken er vanligvis krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter som etter en samlet vurdering av sikkerhetsrisikoen tilsier at norske borgere ikke bør reise til stedet eller oppholde seg der. UD har også i ekstraordinære situasjoner opprettet helserelaterte reiseråd, for eksempel i sammenheng med smittefare under pandemier. Se Utenriksdepartementets reiseråd - regjeringen.no for mer informasjon.