Rapport om økonomiske konsekvenser av et forbud mot pelsdyroppdrett

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen skal høsten 2016 legge frem en sak for Stortinget om norsk pelsdyroppdrett, der blant annet et forbud mot pelsdyroppdrett vurderes. På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Menon Economics gjennomført en tapsanalyse og en samfunnsøkonomisk analyse av et eventuelt forbud mot pelsdyroppdrett i Norge. Menon Economics har samarbeidet med NIBIO om deler av rapporten, men står selv ansvarlig for alt innhold.