Rapporten om videreutvikling av Frivillighetsregisteret er nå sluttført

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I 2019, som en oppfølging av Frivillighetsmeldingen, ble det nedsatt en arbeidsgruppe med oppdrag å se nærmere på behovet for videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Rapporten er nå klar.

Arbeidsgruppen skulle særlig se på registreringsrett i Frivillighetsregisteret og hvordan registeret kan bidra til digital  forenkling og samordning. Rapporten diskuterer disse  problemstillingene, og inneholder også en rekke anbefalinger og tiltak.

Arbeidsgruppen har vært ledet av Kultur- og likestillingsdepartementet med deltakelse fra Brønnøysundregistrene, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Frivillighet Norge og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 

Rapporten "Videreutvikling av Frivillighetsregisteret"