Rapporter fra internasjonalt nettverk for bærekraftig finans

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

International Platform on Sustainable Finance (IPSF) legger onsdag 9. november frem to rapporter om arbeidet med bærekraftig finans.

Rapportene vil bli blir lagt frem i forbindelse med et arrangement under klimatoppmøtet i Sharm El-Sheikh.

Arrangementet kan følges digitalt onsdag 9. november kl. 08.30 (norsk tid).

Under arrangementet vil nettverket presentere en ny rapport om finansiering av omstilling. Nettverket vil også legge frem IPSFs årsrapport som redegjør for nettverkets arbeid det siste året, og politikk- og markedsutviklingen i medlemslandene, herunder Norge.

Fremlagte rapporter

Bakgrunn

International Platform on Sustainable Finance (IPSF) ble etablert i oktober 2019. Norge sluttet seg til nettverket i mars 2020. Medlemslandene representeres ved den offentlige myndigheten som har ansvar for politikk og initiativer for bærekraftig finans.

Finansdepartementet representerer Norge i nettverkets arbeid.