Rapporter – områdegjennomgang av utenrikstjenesten

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

På oppdrag fra Finansdepartementet og Utenriksdepartementet har Deloitte og Fridtjof Nansens Institutt utført en områdegjennomgang av utenrikstjenesten.

Oppdraget resulterte i tre rapporter. Les rapportene for mer informasjon om funn og anbefalinger.

Hva er områdegjennomganger?

Områdegjennomganger er et av regjeringens verktøy for å utrede og forberede endringer som kan gi bedre måloppnåelse på et budsjettområde og økt handlingsrom i budsjettene.

Utredningene gjennomgår ressursbruken innenfor et avgrenset område grundigere enn hva det normalt er anledning til innenfor den ordinære budsjettsyklusen. Dette er særlig nyttig når man ønsker å vurdere aktiviteter som faller inn under flere departementers eller virksomheters ansvarsområde i en større sammenheng. Gjennomgangene gir muligheter til å identifisere effektiviseringsgevinster, målrette regler og tiltak bedre eller identifisere utgifter som kan nedprioriteres.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for arbeidet med områdegjennomganger.