Regjeringen bedrer konkurranseevnen til norske kringkastere

Regjeringen legger i dag frem en lovproposisjon (Prop. 102 L (2016-2017) om endringer i kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing. Regjeringen foreslår blant annet å tillate at norske kringkastere kan sende reklame på delt skjerm. Det vil si at det kan vises reklame og programinnhold samtidig.

Prop. 102 L (2016-2017) om endringer i kringkastingslovens bestemmelser om reklame og sponsing

- Reklame på delt skjerm legger til rette for at seerne kan følge fjernsynssendinger, for eksempel 5-mila i langrenn eller sykkelritt uten reklameavbrudd som dekker hele skjermen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Formålet med endringsforslagene er å gi like konkurransevilkår og å bedre finansieringsmulighetene til norske kommersielle kringkastere vis-à-vis kringkastere som sender fra andre EØS-land.

- Norske kommersielle kringkastere konkurrerer i et globalt marked.  Det er derfor viktig å sørge for gode rammevilkår som kan bidra til å opprettholde et mangfold av norske kringkastere, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Lovproposisjonen inneholder følgende forslag til endringer av kringkastingsloven:

  • Å tillate reklame på delt-skjerm.
  • Å oppheve en bestemmelse om at reklameinnslag ikke skal overstige 15 prosent av kringkasternes daglige sendetid, oppheves. (Kringkasterne vil fortsatt være begrenset av en bestemmelse i kringkastingsforskriften om at reklameinnslag ikke kan overstige 12. minutter per klokketime).
  • Å tillate at sponsor presenteres i løpet av sponsede program, herunder i sponsede enkeltinnslag.
  • Å oppheve en bestemmelse i kringkastingsloven om presentasjon av premier. Premiepresentasjoner reguleres heretter utelukkende av reglene om sponsing og produktplassering.
Til toppen