Regjeringen etablerer Topplederforum for bærekraftsmålene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Arbeidet med bærekraftsmålene handler om hva vi gjør hver for oss, men ikke minst hva vi må gjøre sammen. For å få utviklingen til å gå fort nok, er det nødvendig at toppledere engasjerer seg. Derfor etablerer jeg nå Topplederforum for bærekraftsmålene, sier kommunal- og distriktminister Bjørn Arild Gram (Sp).

For å oppnå bærekraftsmålene må alle trekke i samme retning. Stortingsmelding 40 (2020-2021) Mål med mening — Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 viser at nesten alle samfunnsmessige utfordringer i Norge berører flere sektorer og krever samarbeid på tvers.

Topplederforum for bærekraftsmålene skal være en møteplass for arbeidet med bærekraftsmålene. Forumet skal legge til rette for samarbeid mellom arbeidslivets parter, frivillige organisasjoner, næringslivet, forskningsaktører, kommunesektoren og staten. Forumet skal gi råd og anbefalinger til organisasjoner, næringsliv, forskning og myndigheter om arbeidet med bærekraftsmålene. Regjeringen kan be Topplederforum gi innspill til konkrete saker.

- Topplederforum skal utvikle felles forståelse av sammenhengene og dilemmaer, målkonflikter og interessemotsetninger som ligger innebygd i bærekraftsmålene. På denne måten får vi et kunnskapsgrunnlag som sikrer at alle trekker i samme retning, sier Gram.

Forumet består av en fast kjerne toppledere og ministre som gir innsikt på tvers av sektorer og fagområder. I tillegg vil forumet suppleres med fagfolk og ledere ut fra de tema som tas opp.

 • Kommunal- og distriktsministeren (leder)
 • Kunnskapsministeren
 • Klima- og miljøministeren
 • Næringsministeren
 • Utviklingsministeren
 • Leder for Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Leder for Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag bes utnevne et medlem
 • Leder for Nasjonal komité for agenda 2030 i UH-sektoren (SDG Norge)
 • Leder for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Leder for Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Leder for UN Global Compact Norge
 • Forum for utvikling og miljø (ForUM)

Våren 2022 samles forumet for første gang for å diskutere «Energiforsyning – klima, natur - og konkurransekraft».

- Jeg har nå invitert topplederne til det første møtet. Det er store og krevende utfordringer forumet skal diskutere. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige oppgaven, sier Gram.

Informasjon om Topplederforum for bærekraftsmålene publiseres fortløpende på berekraft.regjeringen.no.