Regjeringen fordeler 200 millioner kroner til utdanninger nært folk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fagskoler, høyskoler og universiteter får til sammen 150 millioner kroner til desentraliserte og fleksible utdanninger. I tillegg får 27 studiesentre over hele landet til sammen 50 millioner kroner, slik at de kan legge til rette for flere lokale studietilbud. I år er det tilbud i Nord-Norge som får mest penger.

– Vi fortsetter å styrke tilgangen på utdanning over hele landet. Behovet for fleksible utdanningstilbud nært folk øker i takt med at flere ønsker å studere kombinert med jobb og familie. Silke tilbud er viktig for å få utdannet folk til våre velferdstjenester og næringsliv. For å utdanne nok folk med rett kompetanse, må vi nå flere av dem som ikke har mulighet til å ta en heltidsutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

150 millioner til desentraliserte utdanninger

I år kom det inn rekordmange søknader fra fagskoler, høyskoler og universiteter. I arbeidet med tildelingene har det særlig blitt lagt vekt på god geografisk spredning og desentraliserte utdanningstilbud med fysiske samlinger. Det er stor bredde i tilbudene som får penger, men det er en hovedvekt av utdanninger i helse, omsorg og skole.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som administrerer ordningen og behandler søknadene.

– De nye studietilbudene vil dekke ulike lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov, sier direktør Sveinung Skule i HK-dir

Han poengterer at utdanningsinstitusjonene selv har vært med på å utforme kriteriene for tildelingen.

– Før utlysningen hadde vi innspillsmøter med blant annet universiteter, høyskoler, fagskoler og fylkeskommuner og studiesentrenes organisasjoner. Innspillene vi fikk, var svært nyttige i arbeidet med å utforme den endelige utlysningsteksten, sier Skule.

50 millioner til studiesentre fra Hammerfest til Lyngdal

27 studiesentre får til sammen 50 millioner kroner til drift. I år er det flere studiesentre enn i fjor som får penger, og de er spredt over hele landet.

– Med disse tildelingene bidrar vi til at studiesentrene får trygg og solid drift over tid. Det skal bidra til flere og mer fleksible utdanningstilbud som er tilpasset det lokale behovet for kompetanse, sier Borten Moe.

Satsing i Nord

I år er det UiT – Norges arktiske universitet og Nord universitet som får mest penger til desentraliserte og fleksible utdanningstilbud. Mer enn en tredjedel av pengene til studiesentre går til de nordligste fylkene.

­– Vi vet at mange kommuner i Nord-Norge sliter med å få tak i nok folk med rett kompetanse. Derfor er det veldig bra at både våre to nordligste universiteter og studiesentre i Nordland og Troms og Finnmark jobber så godt med å nå flere med sine utdanningstilbud, i tett samarbeid med kommuner og bedrifter, sier Borten Moe.

Disse får penger til å tilby desentraliserte og fleksible studietilbud:

Institusjon

Prosjekt

Fylke

Tildelt

Universitetet i Agder

Fleksibel og desentralisert barnehagelærerutdanning

Agder

2 916 000

Universitetet i Agder

Videreutdanning i cybersikkerhet og ansvarlig kunstig intelligens

Agder

919 000

Norsk Hestesenter

Modulbasert ridelærerutdanning

Innlandet

2 932 660

NTNU

Flek 2.0 - fleksibel og desentralisert bachelor i økonomi og administrasjon

Innlandet

10 142 163

Fagskolen Innlandet

Desentraliserte studier i Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse

Innlandet

2 955 000

Fagskolen Innlandet

Fagskoletilbud innen Demens og alderspsykiatri desentralt og fleksibelt i Innlandet

Innlandet

4 456 000

Høgskolen i Innlandet

Offentlige og bærekraftige anskaffelser

Innlandet

2 542 903

Høgskolen i Innlandet

Samlingsbasert barnehagelærerutdanning, deltid

Innlandet

470 795

NTNU

Inkluderende praksis på Nordmøre

Møre og Romsdal

4 632 404

NTNU

Psykisk helse i skolen

Møre og Romsdal

1 928 167

Fagskolen Møre og Romsdal

Fleksibelt deltidsstudium maskin- og dekksoffiser

Møre og Romsdal

1 712 000

Høgskolen i Innlandet

Videreutdanning i planlegging, innovasjon og ledelse

Nordland

998 857

Nord universitet

Mat og helse 2 (30 stp), nett- og samlingsbasert

Nordland

2 638 000

Fagskolen Diakonova AS

Aktiv omsorg for eldre – Helgeland

Nordland

2 187 903

Nord universitet

"Styrking av generalistkompetansen"

Nordland

1 350 691

Nord universitet

Innføring i journalistikk

Nordland

6 958 660

Norges idrettshøgskole

Skadeforebygging i idrett og fysisk aktivitet

Oslo

1518513

Universitetet i Stavanger

Fleksibel og distriktsvennlig Bachelor i sykepleie i Dalane

Rogaland

8 265 337

Høgskulen på Vestlandet

I medvind for næringslivet i indre Haugalandet (Ølen)

Rogaland

2 063 379

UiT - Norges arktiske universitet

VeiKomp Nord - Veiledningskompetanse for en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge

Troms og Finnmark

15 147 720

MF vitenskapelige høyskole

Frivillighet og samskaping i lokalsamfunnet (FRILOK)

Troms og Finnmark

1 061 812

UiT - Norges arktiske universitet

Fleksibel grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn i Midt-Troms

Troms og Finnmark

12 591 937

Fagskolen Diakonova AS

Klinisk vurderings- og handlingskompetanse - Tromsø kommune

Troms og Finnmark

2 180 991

UiT - Norges arktiske universitet

"Det langstrakte klasserom" - Master i helsesykepleie

Troms og Finnmark

4 869 000

VID vitenskapelige høgskole

FORSON - Sannhet og forsoning som teologi og praksis

Troms og Finnmark

3 839 884

Nord universitet

Bærekraftig kunst og håndverk – utforsking av trefiber, håndverktøy, maskiner og digitale verktøy.

Trøndelag

2 244 700

Nord universitet

Revitalisering og kompetanseheving i sørsamisk språk (RoKoS)

Trøndelag

6 634 395

Nord universitet

Veilederutdanning for ansatte tilknyttet barnehage- og skolesektor (VeiBaSs)

Trøndelag

2 491 900

Nord universitet

2-årig grunnutdanning for Trafikklærer tunge kjøretøy

Trøndelag

8 849 744

Nord universitet

Joik som inngang til samisk musikk, språk og kultur

Trøndelag

734 800

NTNU

Introduksjon til medisin for ikke-medisinere - et heldigitalt nettkurs

Trøndelag

200 000

Fagskolen Aldring og helse

Heldigital fagskoleutdanning i utviklingshemming, miljøarbeid og aldring

Vestfold og Telemark

1 434 530

Fagskolen Diakonova AS

Aktiv omsorg for eldre - Tinn kommune

Vestfold og Telemark

1 911 821

Universitetet i Bergen

Grunnpakke i digitalisering: Fleksible mikroemner for ansatte i små og mellomstore bedrifter på Vestlandet

Vestland

8 728 550

Høgskulen på Vestlandet

Desentralisert og fleksibel mastergrad i industriell økonomi ved Høgskulen på Vestlandet

Vestland

6 705 892

Høgskulen på Vestlandet

Videreutdanning for ansatte i skolefritidsordningen (SFO)

Vestland

3 236 861

Fagskolen Diakonova AS

Aktiv omsorg for eldre - Hurdal kommune

Viken

1 887 259

Universitetet I Sørøst-Norge

Årsstudium i ledelse med fokus på beredskap

Viken

2 849 407

NMBU

Bærekraftig foretaksfinans

Viken

432 000

SUM    

149 621 635

Disse får penger til studiesenter: 

Studiesenter

Tildelt beløp

Fylke

Studiesenteret Lister Kompetanse

2 542 196

Agder

Studiested Setesdal

590 750

Agder

Studiested Østre Agder 2023

433 500

Agder

Tynset studie- og høgskolesenter

2 550 000

Innlandet

Høgskolesenteret i Kongsvinger

2 550 000

Innlandet

Studiesenter i Karriere Innlandet 2023

1 262 250

Innlandet

Studiesenteret RKK Vefsn

2 550 000

Nordland

Ditt Studiesenter / Dov Learoejarnge

2 550 000

Nordland

Studiesenter RKK Ytre Helgeland

2 550 000

Nordland

Studiesenter KiGOK

2 537 718

Nordland

RKK Studiesenter Vesterålen

2 499 850

Nordland

Ryfylke IKS

2 550 000

Rogaland

Dalane utdanningssenter

 2 023 000

Rogaland

Campus Nord-Troms AS 

 2 776 350

Troms og Finnmark

Studiesenter Hammerfest

 1 190 000

Troms og Finnmark

Studiesenteret Midt-Troms

 1 126 250

Troms og Finnmark

Øst-Finnmark Kunnskapssenter

 935 000

Troms og Finnmark

Namdal studiesenter

 2 503 250

Trøndelag

Fosen studiesenter

 1 950 750

Trøndelag

Prios Kompetanse Studiesentere

 1 912 500

Trøndelag

Studiesenter Trøndelag Sør

 1 275 000

Trøndelag

Studiesenter Trøndelag Sørvest, lakseregionen

 1 007 250

Trøndelag

Nissedal Studiesenter

 423 780

Vestfold og Telemark

Studiesenter Kysten

 2 550 000

Vestland

INVIRO AS

 1 255 450

Vestland

Utdanningssenteret på Geilo (USG)

 2 136 470

Viken

Campus Indre Østfold

 1 700 000

Viken

 

49 931 314

 

Fakta om ordningene

Program for fleksibel og desentralisert utdanning

  • Fagskoler, høyskoler og universitet kunne søke på programmet.
  • Søknader som har en desentralisert organisering med samlinger ble prioritert.
  • Fagområde hvor det er lokaler, regionale eller nasjonale behov, slik som profesjonsutdanninger, teknologi, digitalisering og grønt skiftet, ble vektlagt.

Søknadsbaserte ordning for studieentre

  • Studie-/utdanningssentre og lignende aktører, enkeltvis eller i samarbeid, kunne søke på ordningen.
  • Tildeling av midler forutsetter medfinansiering fra andre aktører, for eksempel kommuner, fylkeskommuner eller næringsliv. Dette sikrer at flere føler eierskap til sentrene.