Regjeringen foreslår ny privatskolelov

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å fjerne adgangen til å få godkjent private profilskoler og yrkesfagskoler, og ønsker å endre dagens friskolelov til en privatskolelov.

- Regjeringen jobber for en sterkere fellesskole, der elever med ulik bakgrunn og ulike interesser møtes i de samme klasserommene. Vi ønsker å stoppe privatiseringen av skolen som Solberg-regjeringen stod for, og foreslår nå en ny privatskolelov som vil bidra til å bygge en sterkere offentlig fellesskole over hele landet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Kunnskapsdepartementet sender nå endringer i dagens friskolelov på høring. Forslaget er en direkte oppfølging av formuleringene i Hurdalsplattformen.

Ønsker ikke nye private yrkesfagskoler og private profilskoler

Privatskoler kan få godkjenning på ulikt grunnlag, og regjeringen foreslår å videreføre muligheten til å få godkjent skoler som representerer et pedagogisk alternativ, for eksempel steinerskoler, livssynsskoler og internasjonale skoler. Kunnskapsministeren understreker at dette er supplementer til den offentlige fellesskolen.

Regjeringen vil derimot fjerne adgangen til å få godkjent private yrkesfagskoler og private profilskoler, som direkte overlapper med tilbudet i den offentlige skolen. Dette er grunnlag som kom inn i loven etter forslag fra Solberg-regjeringen i 2015.

Profilskoler er egne skoler som har en profil innenfor et spesielt fagområde, for eksempel idrettsskoler, realfagsskoler eller entreprenørskapsskoler.

- Vi trenger ikke en privatskole for å satse ekstra på for eksempel idrett eller realfag. Alt dette skal det være plass til i den offentlige fellesskolen. Høyre-regjeringen opprettet i snitt nesten en ny privatskole i måneden mens de styrte. I videregående går nå nesten hver tiende elev på privatskole. Det svekker vår offentlige fellesskole, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Godkjente skoler får fortsette

Private yrkesfagsskoler og profilskoler som allerede har fått godkjenning, vil beholde sine godkjenninger. Disse skolene vil bare kunne gjøre nødvendige driftsendringer. Det betyr for eksempel at de ikke kan opprette mange nye elevplasser, eller nye utdanningsprogram.

Skoler som er godkjent på grunnlag av profil og yrkesfag, men som enda ikke er i drift, må etter forslaget starte sin virksomhet høsten 2022 for å beholde sine godkjenninger og for å ha rett til statstilskudd etter loven.

Høringsfristen er 28. januar 2022.