Regjeringen forventer flere unge i jobb

Regjeringen ber Nav særskilt prioritere arbeidet med å følge opp unge som ikke er i jobb eller utdanning i 2024. – Vi forventer en økning i andelen unge under 30 som kommer i jobb i løpet av neste år, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

– Om lag 100 000 unge er utenfor arbeid eller utdanning. Det er altfor mange, og regjeringen har vært opptatt av å gjøre mer for at disse får tilpasset oppfølging helt inn i arbeidslivet. Derfor ber vi Nav om å styrke innsatsen for at disse får hjelpen de trenger. Ungdomsgarantien, som vi iverksatte i 2023, er sentral i dette arbeidet, og vi vil fortsette å prioritere det, sier Brenna.

Driftsbevilgningen til arbeids- og velferdsetaten (Nav) styrkes med 205 millioner kroner i 2024, til arbeidet med ungdomsgarantien. Det kommer fram i årets tildelingsbrev fra departementet til Arbeids- og velferdsdirektoratet, som gir føringer på hvilke områder etaten skal prioritere i året som kommer.

For 2024 ber regjeringen Nav om å prioritere utsatte grupper i arbeidsmarkedet, særlig unge under 30. En viktig oppgave er også samarbeid med kommunene for å få nyankomne flyktninger raskt i arbeid.

– Krigen i Ukraina har medført et høyt antall fordrevne til Norge. I tiden fremover vil flere av disse gå ut av introduksjonsprogrammet og ha behov for arbeidsrettet oppfølging fra Nav. Vi har en forventning om at flyktninger raskt lærer seg språk, kommer inn i arbeidslivet og kan forsørge seg selv. Derfor stiller vi opp med arbeidsrettede tilbud, sier Brenna.

Bedre tjenester til brukerne

Departementet ber også Arbeids- og velferdsdirektoratet om å prioritere utviklingsarbeid med sikte på å gi bedre tjenester til brukerne. Dette innebærer:

  • arbeid for å bedre kvalitet på saksbehandlingen
  • tjenesteutvikling gjennom digitalisering
  • fortsette arbeidet med tillitsreformen

Les hele tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet