Tildelingsbrev, instruksar og årsrapportar – Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Oversikt over tildelingsbrev og instruksar frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet til underliggande verksemder, samt verksemdenes årsrapportar.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har det overordna ansvaret for at arbeids- og velferdsforvaltinga fyller forventingane som stillast til etaten og at dei når dei mål og resultat som går fram av departementet sitt oppdrag. Les meir om Arbeids- og velferdsdirektoratet

Instruks

Tildelingsbrev og årsrapporter

2024: Tildelingsbrev (PDF) , Supplerende tildelingsbrev nr. 1(PDF)
2023:Tildelingsbrev (PDF),Supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) , Supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), Supplerende tildelingsbrev nr.5(PDF), Supplerende tildelingsbrev nr.6 (PDF)
2022:Tildelingsbrev (PDF),supplerende tildelingsbrev nr.1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr.2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr.3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr.4 (PDF), supplerende tildelingsbrev  nr.5 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr.6 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 7 (PDF) supplerende tildelingsbrev nr. 8 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 9 (PDF) |Årsrapport (PDF)
2021: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr.3 (PDF), supplerende tildelingsbrev til nr.4 (PDF), Årsrapport (nav.no)
2020:Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 7 (PDF) | Årsrapport (nav.no)
2019: Tildelingsbrev (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (nav.no)
2018: Tildelingsbrev (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 7 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 8 (PDF)  |Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF) 
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Arbeidsretten er ein særdomstol som handsamer tvistar om gyldigheit og tolking av tariffavtalar og visse tvistar om fortolking av arbeidstvist- og tenestetvistloven sine reglar, tvistar om brot på tariffavtalar og om sanksjonar ved slike avtalebrot. Arbeidsretten handsamer også tvistar om erstatningsansvar ved avtalebrot og ulovleg stans i arbeidet. Les meir om Arbeidsretten. 

2024:Tildelingsbrev (PDF)
2023:Tildelingsbrev (PDF)
2022: Tildelingsbrev (PDF)
2021: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF) 
2020: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2018: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF) 
2012: Tildelingsbrev (PDF) 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at føresegnene gitt i og i medhald av arbeidsmiljølova vert overhalde. Arbeidstilsynet har òg oppgåver knytt til enkelte andre lover, der lønsgarantilova, ferielova og delar av tobakkskadelova er dei viktigaste. Les meir om Arbeidstilsynet.

Instruks

Tildelingsbrev og årsrapporter

2024: Tildelingsbrev (PDF)
2023: Tildelingsbrev (PDF)| supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF)
2022: Tildelingsbrev (PDF)| supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF) |supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) | supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett (PDF) |
2021:Tildelingsbrev (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF)| supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) |supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) |supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) |supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF) |supplerende tildelingsbrev nr. 7 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 8 (PDF) |Årsrapport (PDF)
2020:Tildelingsbrev (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF) |
Årsrapport (PDF)
2019: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF) | supplerende tildelingsbrev nr. 7 (PDF) | Årsrapport (PDF) 
2018: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 6 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)

Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordninga for statstilsette og store delar av undervisnings- og forskingssektoren. Medlemskap i Statens pensjonskasse er obligatorisk for statstilsette. Les meir om Statens pensjonskasse.

Instruks

Tildelingsbrev og årsrapporter

2024: Tildelingsbrev (PDF)
203: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (spk.no)
2022:Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (spk.no)
2021: Tildelingsbrev (PDF), | Årsrapport (spk.no)
2020:Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF) | Årsrapport (spk.no)
2019: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (spk.no)
2018: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 5 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2017: Årsrapport (PDF)Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF)
2016: Tildelingsbrev (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF)supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2015: Tildelingsbrev (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 1 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 2 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 3 (PDF), supplerende tildelingsbrev nr. 4 (PDF) | Årsrapport (PDF)
2014: Tildelingsbrev (PDF) | Årsrapport (PDF)
2013: Tildelingsbrev (PDF)
2012: Tildelingsbrev (PDF)