Regjeringen gir millioner i tilskudd til digital opplæring

Kommunal- og distriktsdepartementet tildeler 5,85 millioner kroner i engangsstøtte til 22 søkere som ønsker å heve den digitale kompetansen til innbyggerne i sine kommuner.

- Nå skal enda flere få et viktig tilbud! For å lykkes med digitaliseringen, må alle med. Derfor er det utrolig positivt at flere kommuner tar et ansvar og tilbyr innbyggerne veiledning og hjelp til å tilegne seg digitale ferdigheter, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

Formålet med tilskuddet er å tilrettelegge for et lavterskeltilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. Tilskuddordningen støtter opp om regjeringens og KS felles ambisjon om å gi alle innbyggere mulighet til å delta i det digitale samfunnet.

- Den digitale hverdagen kan være krevende for mange, og jeg er glad for at flere kommuner i samarbeid med frivillige organisasjoner ønsker å tilby innbyggere hjelp. Å kunne bruke digitale verktøy og tjenester fra det offentlige og næringslivet er viktig i et moderne samfunn, sier Tung.

Departementet har utarbeidet en handlingsplan for digital inkludering som har flere tiltak som skal bidra til digital inkludering. Handlingsplanen finner du her.

Departementet bidrar med støtte til KS og Digihjelpen, gir årlige tilskudd til Seniornett Norge og til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse for utvikling av kurs- og opplæringsmateriell innen grunnleggende digitale ferdigheter.

Disse søkerne får i år tildelt tilskudd for å iverksette tiltak for digital opplæring og veiledning til sine innbyggere.

Kommune

Søknadsbeløp

Tildeles

Rauma folkebibliotek

180 000

100 000

Hjartdal frivilligsentral

170 000

100 000

Sigdal frivilligsentral

100 000

100 000

Vegårshei bibliotek

100 000

100 000

Grimstad kommune (sammen med Arendal og fylkesbiblioteket)

550 000

275 000

Molde kommune

350 000

200 000

Bodø kommune

700 000

350 000

Brønnøy kommune

980 000

600 000

Ulvik herrad

530 000

300 000

Lindesnes kommune

500 000

200 000

Nærøysund kommune

248 000

100 000

Aukra kommune

200 000

100 000

Gulen kommune

100 000

100 000

Harstad kommune (sammen med Lebesby, Nordreisa, Alta, Hammerfest, Bardu, Kåfjord, Sørreisa, Nordkapp og Tjeldsund)

2 350 000

1 000 000

Lunner kommune

425 000

175 000

Karasjok kommune

1 000 000

500 000

Vadsø kommune

900 000

450 000

Stor-Elvdal kommune

120 000

100 000

Våler i Solør frivilligsentral (sammen med Elverum og Åsnes)

1 259 990

500 000

Larvik kommune

530 923

300 000

Træna kommune

300 000

100 000

Høyanger kommune

210 000

100 000

Til sammen

 

5 850 000