Handlingsplan for auka inkludering i eit digitalt samfunn

Denne handlingsplanen gjeld frå 2023 til 2026. Målet med handlingsplanen er å motverke digital utanforskap og legge til rette for at alle blir inkludert i samfunnet.

Les dokumentet

Vedlegg: Digital kompetanseheving gjennom ulike livsfaser- En oversikt over de mest sentrale strategier, planverk og aktører som omhandler digital kompetanseheving gjennom ulike livsfaser(PDF)

omslag
Foto: DSS