Regjeringen setter i gang arbeid mot desinformasjon

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery har igangsatt et arbeid med en strategi for å styrke befolkningens motstandskraft mot desinformasjon. Regjeringen tar sikte på å lansere strategien i løpet av våren 2025.

I Norge har vi et godt utgangspunkt for å stå imot påvirkningsforsøk gjennom et bredt mediemangfold, tillit til mediene og en høyt utdannet befolkning. Dette er ikke noe vi kan ta for gitt i fremtiden.

– Utviklingen de siste årene, og særlig gjennombruddet for kunstig intelligens, har gjort det mulig å spre desinformasjon raskere og til flere enn tidligere. Skadepotensialet er stort hvis noen lykkes i å skape mistillit og uro, eller for eksempel sår tvil om demokratiske valg. Svaret på utfordringen er ikke å kneble ytringer, men å styrke den offentlige samtalen, sier Lubna Jaffery.

Regjeringen vil legge frem en strategi for hvordan vi kan jobbe systematisk og langsiktig for å sikre det norske samfunnets motstandskraft mot desinformasjon. Strategien vil blant annet ta opp hvordan vi kan:

  • Utvikle en mediepolitikk som bidrar til at mediene er i stand til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag også i fremtiden.
  • Bidra til å styrke den kritiske medieforståelsen i befolkningen, slik at folk blir i stand til å selv vurdere hvorvidt informasjon, bilder og video er troverdige.
  • Sikre en kraftfull oppfølging av de store plattformselskapene og deres påvirkning på det norske ordskiftet.
  • Bidra til mer kunnskap om hvordan desinformasjon spres i Norge og i hvilken grad det får konsekvenser for det norske ordskiftet.

Strategien vil være et ledd i regjeringens oppfølging av Ytringsfrihetskommisjonen.