Regjeringen sikrer videre drift av Rom for Dans

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen sikrer videre drift av Rom for Dans, og øker bevilgningen med 2 millioner kroner.

– Hvis Rom for Dans skulle legge ned driften på grunn av høye leiekostnader, ville det fått enorme konsekvenser for et samlet dansemiljø. Rom for Dans er det stedet i landet der flest dansekunstnere møtes daglig og de har opp mot 30.000 besøkende i året, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Rom for Dans står overfor en kraftig husleieøkning de ikke er rustet til å klare, og regjeringen øker derfor bevilgningen til Rom For Dans med to millioner kroner for å sikre videre drift i lokalene på Rodeløkka. Økningen vil gi kompetansesenteret, publikum og brukere en forutsigbarhet som de trenger.

– Dans har en egen evne til å tale til oss på tvers av landegrenser og kulturer, og det trenger vi mer av, spesielt i urolige tider. Dansens språk er universelt, og jeg vil jobbe for bærekraftig dansemiljø over hele landet, slik at dansere kan være bosatt og drive med yrket sitt også utenfor de største byene. Rom for Dans er et fyrtårn i en slik sammenheng, sier Trettebergstuen.

Rom for Dans huser hoveddelen av det frie dansefeltet i Oslo, og store deler av produksjonen av nye danseforestillinger som spiller på flere av landets programmerende scener er produsert hos Rom for Dans. Fra før har Black Box som leier i tilstøtende lokaler også fått økning.

– Vi har sagt at vi skal satse på det frie feltet, og disse økningene er en del av dette. Å sikre infrastrukturen i feltet er et absolutt krav for at produksjon og visning kan finne sted, sier kultur- og likestillingsministeren.

Rom for Dans er både et kompetansesenter for dans og en produksjons- og visningsarena for det profesjonelle danse- og scenekunstfeltet.

– Jeg er glad for at vi har fått til at både Rom for Dans og Black Box Teater kan bli værende i Marstrandgata 8, til tross for endringer i leievilkår. Det gir store synergieffekter at disse to er lokalisert så tett, og at dette fellesskapet kan fortsette er viktig for både dem og det frie scenekunstfeltet, sier Trettebergstuen.