Regjeringen stanser avskiltingen av erfarne lærere

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Lærere som er utdannet før 2014 skal få unntak fra kompetansekravene for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk. – Regjeringa ønsker å stanse avskiltinga av erfarne lærere. Vi ønsker å beholde dem i klasserommene. Deres gode kompetanse er viktig for skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Det var Solberg-regjeringen som innførte krav om faglig fordypning i undervisningsfagene for lærere utdannet før 2014. Forslaget fra denne regjeringen er å gjeninnføre det unntaket fra kompetansekravene som tidligere gjaldt for disse lærerne.

Forslaget sendes nå på høring med frist 19. juli 2022.

I 2022 bruker regjeringen omtrent 1,7 milliarder kroner til videreutdanning for lærere og har prioritert at flere lærere skal få videreutdanning i praktiske og estetiske fag.

– Vi vil ha en mer praktisk og variert skole slik at elevene lærer mer og trives bedre. Skolene må ha bred fagkompetanse. Da er det er viktig at kommunene kan planlegge videreutdanning ut fra lokale behov, samtidig som vi også anerkjenner kompetansen til de lærerne som har lang undervisningserfaring i fagene sine, sier Brenna.