Regjeringen styrker beredskapen og kontrollen på den norsk-russiske grensen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mobiliseringen i Russland og en mulig utreisenekt for russiske borgere øker risikoen for ulovlig grensepassering på den norsk-russiske grensen utenfor grenseovergangen på Storskog. Fredag stasjoneres et politihelikopter med sensorer i Finnmark Politidistrikt for å øke beredskapen.

Forsvaret ved Garnisonen i Sør-Varanger overvåker grensen mot Russland. Politihelikopteret vil øke kapasiteten til å avdekke eventuelle ulovlige grensepasseringer. Grensen til Russland er på 198 kilometer, og ligger i stor grad i Pasvikelven.

– Politiet har god kontroll på Storskog, og nå styrkes tilstedeværelsen i grenseområdet også utenfor grensestasjonen. Politihelikopteret er et nyttig verktøy for å følge med på grenseområdet fra norsk side, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.  

Regjeringen strammet inn praksis knyttet til visum for russere i mai, og det innvilges i hovedsak ikke turistvisum for russere etter dette. Regjeringen er klar til å gjennomføre tilsvarende innstramming som Finland nå gjør, men vil avvente en eventuell iverksettelse. Finland har begrunnet innstrammingen på grensen med utenrikspolitiske hensyn etter at titusenvis av russiske borgere har ankommet på kort tid.

– Vi vil stenge grensen raskt om det skulle bli nødvendig, og endringer kan komme på kort varsel. Det har vært få ankomster til Norge sammenlignet med Finland, og situasjonen er annerledes hos oss. Storskog er vår eneste grensestasjon mot Russland. Vi har tett dialog med politiet og tollvesenet om utviklingen på grensen, og kontrollerer alle som kommer nøye, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.