Pressemeldinger

Regjeringen styrker skolebibliotekene med 25 millioner kroner

30 kommuner får totalt 25 millioner kroner av regjeringen til skolebibliotek. Pengene skal styrke skolebibliotekene som en inkluderende og sosial arena som legger til rette for leseglede. I år er tilskuddsordningen styrket, og levekårsutsatte områder har blitt prioritert i tildelingen.

– Vi ser at barn og unge leser stadig mindre og dette er en trend vi må snu. Å satse på skolebibliotekene er ett av flere viktige bidrag. Dette er trygge arenaer hvor alle – uansett forutsetninger - har tilgang til de samme bøkene og læring, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Målet med tilskuddet er å styrke skolebibliotekenes arbeid med leseferdigheter og leseglede, og øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av bibliotekene. Tilskuddet skal også bidra til at skolebibliotekene blir en integrert del av skolens helhetlige pedagogiske tilbud, og en inkluderende arena som tar hensyn til de ulike forutsetningene barn og unge har.

Regjeringen har også startet arbeidet med en egen leselyststrategi som skal skape en bedre lesekultur hos barn og unge. Leselyststrategien skal være ferdig i 2024. 

Skolebibliotek i levekårsutsatte områder prioriteres

Regjeringen ønsker å rette en særlig innsats mot skolebibliotek i levekårsutsatte områder. Flere kommuner vil prøve ut utvidet åpningstid etter skoletid på sentrumsnære skoler for å skape trygge, sosiale arenaer.

– Å være god til å lese, er avgjørende for å klare seg bra både på skolen og senere i livet. Skolebibliotekene er en viktig arena for fellesskap og inkludering, som kan bidra til å utjevne sosial ulikhet. Derfor har vi i år prioritert levekårsutsatte områder, sier Brenna.

Tilskuddet er forvaltet av Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over tilskuddsmottakere i 2023:

Kommune

Tildeling
(kroner)

Alstahaug kommune

1 675 000

Austevoll kommune

835 000

Bømlo kommune

70 000

Drammen kommune

2 817 000

Fredrikstad kommune

810 000

Gjerstad kommune

965 000

Haugesund kommune

2 000 000

Indre Østfold kommune

875 200

Karmøy kommune

525 000

Kristiansand kommune

404 656

Larvik kommune

450 000

Lavangen kommune

150 000

Levanger kommune

550 000

Marker kommune

900 000

Nissedal kommune

300 000

Notodden kommune

661 518

Randaberg kommune

350 000

Risør kommune

350 000

Sandnes kommune

770 000

Skien kommune

1 192 006

Sola kommune

1 203 750

Steigen kommune

500 000

Stjørdal kommune

984 000

Sveio kommune

410 550

Trondheim kommune

1 292 000

Tvedestrand kommune

875 000

Vang kommune

210 000

Vennesla kommune

1 500 000

Vindafjord kommune

558 000

Våler kommune (i Viken)

527 000