Kultur, idrett og frivillighet

Om arbeidet med leselyststrategien

Befolkningen i Norge, og spesielt barn og unge, leser mindre enn før. Regjeringen ønsker å snu denne trenden ved å rette oppmerksomheten mot leselyst og leseglede. Gjennom arbeidet med en ny leselyststrategi er målet å skape en kultur for lesing hos barn, unge og voksne, slik at lesing blir noe som kan gi glede gjennom hele livet.

""

Formålet med leselyststrategien

Artikkel

I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at de vil styrke litteraturformidlingen gjennom en ny leselyststrategi, og sikre at alle elever har tilgang til skolebibliotek. Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ser dette i sammenheng og samarbeider nå om en ny leselyststrategi.

""

Innspill til leselyststrategien

Artikkel

Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til å komme med skriftlige innspill til leselyststrategien. Frist for skriftlige innspill er 26. mai.