Om arbeidet med leselyststrategien

Befolkningen i Norge, og spesielt barn og unge, leser mindre enn før. Regjeringen ønsker å snu denne trenden ved å rette oppmerksomheten mot leselyst og leseglede. Gjennom arbeidet med en ny leselyststrategi er målet å skape en kultur for lesing hos barn, unge og voksne, slik at lesing blir noe som kan gi glede gjennom hele livet.

""

Formålet med leselyststrategien

Artikkel

I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at de vil styrke litteraturformidlingen gjennom en ny leselyststrategi, og sikre at alle elever har tilgang til skolebibliotek. Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ser dette i sammenheng og samarbeider nå om en ny leselyststrategi.

""

Innspill til leselyststrategien

Artikkel

Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til å komme med skriftlige innspill til leselyststrategien. Frist for skriftlige innspill er 26. mai.

Forsiden til den utvidede bibliotekstrategien. Bilde av to jenter med briller som ser på en dataskjemr med bokhyller i bakgrunnen.

Satsar meir på biblioteka

Nyheit 29.09.2023

– Biblioteka gjer ein kjempejobb for å vekkje leselyst og nå ut til folk. Vi vil styrke dei i det viktige arbeidet dei gjer, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.  Kultur- og likestillingsdepartementet utvidar no den nasjonale bibliotekstrategien, og styrker arbeidet for lesestimulering og tilgjengelege digitale tenester i biblioteka.