Innspill til leselyststrategien

Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterer til å komme med skriftlige innspill til leselyststrategien. Frist for skriftlige innspill er 26. mai.

I innspillene oppfordrer vi til å besvare følgende spørsmål:

 1. Hva mener du/dere er de tre største utfordringene knyttet til lesing og leselyst?
 2. Hva vil være de tre viktigste målgruppene for strategien?
 3. Hva bør de tre viktigste tiltakene i strategien være?
 4. Har dere gode eksempler på hva som bidrar til leselyst?
 5. Er det andre viktige områder vi må huske på?

Vi ber om at skriftlige innspill svarer konkret på spørsmålene over og at innspillene ikke overskrider tre sider.

Innspill sendes til Leselyststrategi@kud.dep.no.  

Innspillene er offentlige etter Offentlighetsloven.

Mottatte innspill til leselyststrategi@kud.dep.no:

 

Innspillsmøte 22. mai

KUD og KD har også invitert aktører i kultursektoren og kunnskapssektoren til innspillsmøte 22. mai. Følgende aktører er invitert:

 • Bibliotekarforbundet
 • Bokhandlerforeningen
 • Den norske Forfatterforening
 • Den norske Forleggerforening
 • Dysleksi i Norge
 • Elevorganisasjonen
 • Foreldreutvalget for barnehagen (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Foreningen !les
 • Forfatterforbundet
 • Fylkesbiblioteksjefkollegiet
 • KS - Kommunesektorens organisasjon
 • Kulturalliansen
 • Kulturdirektoratet
 • Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge
 • Landslaget for norskundervisning
 • Leser søker bok
 • Nasjonalbiblioteket
 • Noregs Mållag
 • NORLA - Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk Bibliotekforening
 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • Norsk Forfattersentrum
 • Norsk Kulturskoleråd, Trondheim
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
 • Norsk Oversetterforening
 • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
 • Nynorsk kultursentrum
 • OsloMet
 • Samarbeidsforum for estetiske fag
 • Sametinget
 • Skolebibliotekarforeningen
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Språkrådet
 • Statped
 • Storbybibliotekene
 • Stiftinga Magasinett
 • Universitetet i Agder
 • Universitets- og høyskolerådet