Formålet med leselyststrategien

I Hurdalsplattformen varslet regjeringen at de vil styrke litteraturformidlingen gjennom en ny leselyststrategi, og sikre at alle elever har tilgang til skolebibliotek. Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ser dette i sammenheng og samarbeider nå om en ny leselyststrategi.

Å utvikle leseglede og å være positivt innstilt til å lese er viktig. Forskning viser at det å være motivert for å lese, har stor betydning for hvor god leser en blir. Å vekke leselysten i et barn kan gi glede gjennom hele livet. Lesing i seg selv kan gi gode opplevelser, og er også avgjørende for at vi skal kunne tilegne oss kunnskap, uttrykke oss, delta i samfunnet og utvikle kritisk sans. Lesing er en grunnleggende ferdighet som er avgjørende for at demokratiet vårt skal fungere.

Leselyst gjør veien til danning og utdanning lettere og kan bidra til å redusere forskjeller. Samtidig viser forskning at det er store forskjeller i leseprestasjoner blant barn og unge, og at lesevaner og holdninger til lesing har utviklet seg i negativ retning. Den voksne befolkningen leser fortsatt bøker i betydelig grad, men også her er utviklingen negativ.

Mange jobber daglig med å formidle litteratur og fremme leselyst, herunder bibliotek, barnehager, skoler og skolebibliotek, litteraturhus og leseorganisasjoner og andre. Til tross for mye bra arbeid som gjøres på feltet, er det behov for tiltak som når flere og bredere.

En leselyststrategi vil kunne bidra til å snu den nedadgående lesetrenden, og danne grunnlag for å skape en god lesekultur framover. Leselyststrategien skal være kunnskapsbasert og basert på innspillsrunder med kultursektoren og utdanningsektoren.