Regjeringen trapper opp arbeidet mot samehets

Nå starter regjeringen arbeidet med en handlingsplan mot hets og diskriminering av samer. Planen skal være klar i løpet av neste høst.

Kultur- og likestillingsministeren, sametingspresidenten og kommunal- og distriktsministeren i samtale
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, sametingspresident Silje Karine Muotka og kommunal- og distriktsminister Erling Sande. Foto: KUD

– Vi skal ha et åpent og godt debattklima i Norge. Under Fosen-demonstrasjonene har vi sett flere saker der de som kjemper for standpunktet sitt mottar trusler og hets. Det kan vi ikke akseptere. Vi må kunne våge å løfte stemmen, og å være uenige med hverandre uten å risikere hets for hvem vi er, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport viser hvordan fornorskningspolitikken gjennom en årrekke har bidratt til å legitimere diskriminering av samer. Undersøkelser viser at diskriminering fortsatt skjer.

En rapport fra Amnesty viser at samer blir hetset i sosiale medier, og at en av fire kommentarer på Facebook om samer er negative. I 2022 publiserte Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) en undersøkelse om den norske befolkningens holdninger til samer og nasjonale minoriteter. Der svarer 15 prosent av at de har observert hets mot samer det siste året – nord i Norge er tallet dobbelt så høyt.

– Det er alvorlig at så mange opplever å bli utsatt for hets og diskriminering fordi de er urfolk. Det må vi gjøre noe med, sier Jaffery.

I løpet av høsten 2023 skal regjeringen legge fram en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Planen vil omfatte alle grupper som blir utsatt for rasisme - også samer. Regjeringen ser likevel behov for en helt egen handlingsplan mot hets og diskriminering av samer.

– Vi trenger en egen, målrettet innsats som løfter utfordringen med samehets spesielt. Det samiske folket har i lang tid blitt utsatt for både hets og diskriminering, og dessverre ser vi at samer møter hets også i dag. Vi har derfor et ansvar for å se grundig på hvordan vi kan bedre situasjonen, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Fra før har regjeringen iverksatt noen tiltak mot samehets. Ordningen med Samiske veivisere skal øke kunnskapen om samer blant unge i Norge, og gjennom reindriftsavtalen er det satt av midler mot hets og rasisme mot reindriftsutøvere.