Regjeringen vil gjennomføre et fagarbeiderløft

– Fagarbeidere representerer grunnplanken i vår felles helse- og omsorgstjeneste. Vi trenger et fagarbeiderløft for å møte utfordringen med mangel på helsepersonell, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Fremover vil det bli færre fagfolk per pasient. Helsepersonellkommisjonen er tydelig på at det er behov for omstilling, satsning på fagarbeidere og at oppgaver ivaretas på riktig kompetansenivå.

– Vi må bruke kompetansen og tiden til fagfolkene riktig og på en god måte. For denne regjeringen innebærer det at kompetansen skal bygges nedenfra, og det starter hos fagarbeiderne som jobber i helse- og omsorgssektoren. Vi vil gjennomføre et fagarbeiderløft, og dette arbeidet er i gang, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Statsråden peker på at de regionale helseforetakene skal fremme riktig oppgavedeling og vurdere kompetansebehovet. Dette oppdraget fikk helseforetakene i revidert oppdragsdokument.

I tillegg styrket regjeringen Tørn-prosjektet med 30 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Prosjektet ble utvidet til et program for hele helse- og omsorgstjenesten, som omfatter både kommunene og sykehusene. Tørn er et forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer som skal bidra til bedre bruk av helsepersonellets kompetanse og tid, og dermed gi mer bærekraftige tjenester.

– Tørn er viktig for å få flere heltidsstillinger, ansatte med formell helsefaglig kompetanse og støtte opp om arbeidet for god oppgavedeling. Trygge og gode arbeidsvilkår er også rekrutterende, og understreker hvor viktig det er for denne regjeringen å sikre at arbeidstakere vil jobbe i vår felles helse- og omsorgstjeneste, sier Kjerkol.

Arbeidet for å styrke fagarbeiderne blir også tema i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som etter planen skal legges frem for Stortinget før jul.